Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach


Ogłoszenie o przekazaniu składników majątku ruchomego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątki Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w pierwszej kolejności podlegają przekazaniu innym jednostkom.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2018 r. pisemny wniosek, który powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

Osoby upowaznione do udzielania dodatkowych informacji:

kpt. Grzegorz Spałek, tel. 32 381 25 00, email: gspalek@psptg.pl

 

Pliki do pobrania:

Wykaz mienia do przekazania

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:30
Treść wprowadził(a): Spałek Grzegorz, 2018-06-06 07:36:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-06 07:36:07