Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach


logo psp szare    

 KOMENDANT POWIATOWY PSP W TARNOWSKICH GÓRACH

Stopień

 Imię i nazwisko

 

 Stanowisko

 

 Dane adresowe

bryg. Piotr Krężel  Komendant Powiatowy 42-600 Tarnowskie Góry ul.Górnicza 36

 

  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek: 14.00 - 15.00

(po uprzednim kontakcie telefonicznym z numerem telefonicznym 32 381 25 00)

Do zadań Komendanta Powiatowego należy w szczególności: 

 Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu tarnogórskiego.

1) kierowanie Komendą Powiatową poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów, decyzji, poleceń instrukcji i wytycznych,
2) wykonywanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej,
3) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników:-nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku służbowego i pracy,
-awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania,
-nadawania stopni strażackich,
-wnioskowania o powołanie i odwołanie zastępcy komendanta,
4) ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków i pracowników Komendy Powiatowej,
5) sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego Komendy Powiatowej,
6) dysponowanie środkami budżetowymi i poza budżetowymi,
7) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
8) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
9) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania
10) kontrola jednostek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
11) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
12) współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
13) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
14) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
15) nadzorowanie przepisów przeciwpożarowych,
16) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
17) wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
18) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
19) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
20) współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
21) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, Komendant Powiatowy pełni funkcję zastępcy przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.Komendant Powiatowy wykonuje zadania przy pomocy zastępcy komendanta powiatowego, głównego księgowego, dowódców JRG, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy.

Komendant Powiatowy nadzoruje komórki organizacyjne Komendy Powiatowej:
1) sekcję organizacyjno-kadrowa - PK
2) sekcję finansów - PF
3) samodzielne stanowisko pracy - radca prawny - PP
4) sekcję bhp, spraw obronnych i kancelarii tajnej - PB, PSO i PKT
5) jednostki ratowniczo gaśnicze w Tarnowskich Górach i w Radzionkowie - JRG
6) samodzielne stanowisko pracy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - PIN

Komendant Powiatowy ustala etaty dla podległych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej.Komendant Powiatowy zapewnia warunki działania nieetatowego Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, podpisaną uprzednio przez głównego księgowego,
2) kierowaną do Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla powiatowego,
3) stanowiącą decyzje administracyjne,
4) stanowiącą zarządzenia wewnętrzne, rozkazy, decyzje, polecenia, instrukcje, wytyczne, plany pracy i kontroli oraz dokumenty dotyczące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
 

 inne logo niÄ?Ä? w BIP Decyzje administracyjne Komendanta Powiatowego

 

  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5918
Treść wprowadził(a): Tobór Adam, 2018-03-27 14:21:52
Treść wytworzył(a): Stanisław Dragon, 2008-11-26 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-27 14:21:40