Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach

 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 5/1

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik - kierowca

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, 42-600, ul. Górnicza 36

 

Więcej informacji o naborze (ogłoszenie)

Wzory dokumentów - druki do pobrania:

Wyniki

Informacja etap 1

Informacja etap 2

Informacja etap 3 i 4

Informacja etap 5

Informacja etap 6